KRUNICA NA ČAST SEDAM MARIJINIH ŽALOSTI

KRUNICA NA ČAST SEDAM(7) MARIJINIH ŽALOSTI

Krunica na čast sedam Marijinih žalosti uči nas trpljenju iz ljubavi kao što je trpjela naša Majka. Pomaže nam razumjeti trpljenje, grijeh i žalost. Tako ćemo lakše živjeti radosni život u Isusu Kristu, dajući svoj život u službu za druge. Moleći ovu krunicu suživljavamo se Gospinoj boli, bolima njenog sina te možemo lakše suosjećati i s bolima i žalostima svojih bližnjih i ljudi koje susrećemo.

Postoji kraća i duža verzija krunice. Temelj krunice je sedam Marijinih žalosti na koje vezujemo jednu Zdravomariju (kraća verzija) ili 1 Očenaš i 7 Zdravomarija (duža verzija). Duža verzija također ima uvodne molitve.

Pobožnost se može moliti i kroz tjedan tako da svaki dan izmolimo jednu Marijinu žalost i 7 Zdravomarija.

———————————————————————————————–

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Uvodna molitva

Bože moj, Tebi u slavu i hvalu počinjem i prikazujem ovu krunicu, sa željom da počastim Tvoju Presvetu Majku Mariju, razmatrajući Njezine žalosti i trpljenje. Ponizno Te molim da mi udijeliš dar skrušenosti i pokajanja za sve moje grijehe. Daj mi također dar mudrosti i poniznosti, da mogu primiti sve oproste vezane uz ovu molitvu.

Bože moj, kajem se od svega srca što sam Te uvrijedio/la svojim grijesima. Prezirem sve svoje grijehe jer se užasavam izgubiti Nebo i zadobiti paklene muke, ali mnogo više zato što vrijeđaju Tebe, moga Boga, koji si samo Dobro i jedini dostojan sve moje ljubavi. Čvrsto odlučujem, Tvojom milošću, da ću ispovjediti svoje grijehe, izvršiti pokoru i promijeniti svoj život. Amen.

Zdravo Marijo… x3

 

1. mač boli: Proročanstvo starca Šimuna

Lk 2,25-35

O žalosna Majko, suosjećam s tvojom boli koja je ispunila tvoju dušu kada ti je prorok Šimun, ugledavši tvoga božanskog Sina, prorekao da će ovaj Spasitelj, dostojan klanjanja, biti znak protivljenja među ljudima i da će mač boli probosti tvoje srce. Zbog ovog okrutnog sjećanja, a zbog čega je tvoje Srce neprestano bilo mučeno, molim te, o moja moćna Kraljice, da mi pribaviš milost da uvijek u svom srcu nosim Isusovu muku i tvoju žalost.

Oče naš…

Zdravo Marijo x 7

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

2. mač boli: Bijeg u Egipat

Mt 2, 13-15

O Žalosna Majko, suosjećam s tvojim patnjama zbog bijega u Egipat sa tvojim Sinom dostojna klanjanja, progonjenim do smrti od onih koje je došao spasiti.
Zbog iscrpljenosti i tjeskobe ovog bolnog putovanja, zbog siromaštva i poniženja pretrpljenih tijekom boravka u Egiptu, molim te, moja nježna Vladarice, da mi pomogneš da s tobom i kao ti, izdržim sve boli ovog tužnog progonstva kako bih uživao sreću u nebeskoj domovini.

Oče naš…

Zdravo Marijo x 7

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

3. mač boli: Isus se izgubio

Lk 2, 41-47

O Žalosna Majko, suosjećam s tvojom boli uzrokovanom Isusovim nestankom u Jeruzalemu. Tri dana si ga tražila s tugom i suzama, a da se nisi ni trenutka odmorila zbog odsutnosti Onoga koji je tvoj Sin i tvoj Bog.
Zbog ove tjeskobne potrage, zbog ove tako duge i bolne odvojenosti, molim te, o Presveta Djevice, da mi isprosiš milost da nikada ne izgubim Boga zbog grijeha, nego da uvijek budem sjedinjen s Njim na zemlji i da ga zauvijek posjedujem u nebu.

Oče naš…

Zdravo Marijo x 7

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

4. mač boli: Marija susreće Isusa na Kalvariji

Lk 23, 27-31

O Žalosna Majko, suosjećam s tvojom patnjom koja je zahvatila tvoju dušu kada si susrela svoga Sina Isusa prekrivenog krvlju i ranama, okrunjenog trnjem i smrvljenog pod teretom njegova križa.
Zbog dvosjekog mača koji je tada probo tvoje Srce i srce tvoga ljubljenog Sina, molim te, o Sveta Majko, da mi daš savršen pristanak uz volju moga Boga i milost da s radošću nosim svoj križ s Isusom sve do posljednjeg daha.

Oče naš…

Zdravo Marijo x 7

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

5. mač boli: Marija u podnožju križa

Iv 19, 25-27

O Žalosna Majko, suosjećam s tvojom žalosti koja je preplavila tvoju dušu podno križa Isusova, Majko puna ljubavi, zbog muke koju si pretrpjela sa svojim umirućim Sinom i zbog neizrecive dobrote kojom si nas tada prihvatila kao svoju djecu, isprosi mi od raspetoga Isusa milost da živim samo za Boga svoga, ustrajući u njegovoj ljubavi do svoje smrti, prije nego što ga vidim i sretnem licem u lice u raju.

Oče naš…

Zdravo Marijo x 7

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

6. mač boli: Isusa skidaju s križa

Iv 19, 38-40

O Žalosna Majko, suosjećam s tvojom boli koja je probola tvoju dušu kad si primila u svoje naručje izmučeno i slavno Tijelo svoga Sina, čiji je bok proboden kopljem. Zbog ove nesnosne boli molim te da se zauzmeš kako bih mogao ući u božansko Srce Isusovo, ranjeno i za mene otvoreno. Neka ovo Presveto Srce bude moj dom i radost tijekom moga života i neka tamo s mirom i povjerenjem čekam trenutak svoje smrti i da se nikada više ne odvojim od njega.

Oče naš…

Zdravo Marijo x 7

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

7. mač boli: Isusa polažu u grob

Iv 19, 41-42

O Žalosna Majko, suosjećam s tvojom boli koja je obuzela tvoju dušu kada je posvećeno Tijelo tvojega ljubljenog Sina stavljeno u grob i kada si morala otići, dopuštajući im da s tvojim Sinom pokopaju i tvoje Srce koje gori od ljubavi.
Zbog tvoga okrutnog mučeništva, o Majko čiste ljubavi, isprosti mi oproštenje svih grijeha, zaštiti me od iskušenja i pomozi mi u času moje smrti. U tvoje ruke predajem svoju siromašnu dušu, objekt Isusove muke i tvojih boli. Ne napuštaj je, o Majko milosrđa, prije nego što je dovedeš do vječne sreće.

Oče naš…

Zdravo Marijo x 7

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

Moli za nas, prežalosna Djevice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se. Molimo Te, Gospodine Isuse Kriste, udijeli nam milostivo da se sada i u času naše smrti kod Tvoga božanskog milosrđa za nas zauzme Blažena Djevica Marija, Majka Tvoja, kojoj je mač boli probo dušu u času muke Tvoje. Po Tebi, Isuse Kriste, Spasitelju svijeta, koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

 

——————————————————————————————————-

Krunica na čast sedam Marijinih žalosti (kraći oblik)

Bože u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Proročanstvo Šimuna

1. Slavim Te, žalosna Majko Marijo, radi žalosti koju je oćutjelo Tvoje nježno srce po proročanstvu starca Šimuna. O, ljubezna Majko, po svom rastuženom Srcu isprosi mi od Boga krjepost poniznosti i dar svetog straha Božjega.

Zdravo Marijo…

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

Bijeg u Egipat

2. Slavim Te, žalosna Majko Marijo, radi straha što ga je oćutjelo Tvoje nježno Srce pri bijegu i za vrijeme Tvoga boravka u Egiptu. O, ljubezna Majko, po svom bojazni ispunjenom Srcu isprosi mi krjepost darežljivosti, osobito prema siromasima, i dar pobožnosti.

Zdravo Marijo

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

Isus se izgubio

3. Slavim Te, žalosna Majko Marijo, radi strave koja je obuzela Tvoje brižno Srce kad se Tvoj mili Isus izgubio. O, ljubezna Majko, po svom zabrinutom Srcu isprosi mi krjepost čistoće i dar znanja.

Zdravo Marijo…

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

Gospa na kalvariji

4. Slavim Te, žalosna Majko Marijo, radi groze koja je obuzela Tvoje Srce kad si susrela Isusa gdje nosi križ. O, ljubezna Majko, po svom ljubavlju i bolju ispunjenom Srcu isprosi mi krjepost strpljivosti i dar jakosti.

Zdravo Marijo…

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

 

Gospa pod križem

5. Slavim Te, žalosna Majko Marijo, radi muka što ih je podnijelo Tvoje velikodušno Srce kad si stajala kod Isusa u Njegovoj smrtnoj borbi. O, ljubezna Majko, po svom mukotrpnom Srcu isprosi mi krjepost umjerenosti i dar savjeta.

Zdravo Marijo…

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

Isus umire na križu

6. Slavim Te, žalosna Majko Marijo, radi rane koja je zadana Tvome milosnom Srcu kad su sulicom proboli Isusov bok i ranili Njegovo ljubljeno Srce. O, ljubezna Majko, po svom probodenom Srcu isprosi mi krjepost bratske ljubavi i dar razuma.

Zdravo Marijo…

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

Isusa polažu u grob

7. Slavim Te, žalosna Majko Marijo, radi boli koju je oćutjelo Tvoje ljubezno Srce kad su Isusa položili u grob. O, ljubezna Majko, po svom rastuženom Srcu isprosi mi krjepost revnosti i dar mudrosti.

Zdravo Marijo…

O Marijo, Presveta Djevice, Premilosrdna majko, ne dozvoli da ikada zaboravimo pregorku muku tvoga sina Isusu koju je za nas podnio!

 

Moli za nas, prežalosna Djevice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se. Molimo Te, Gospodine Isuse Kriste, udijeli nam milostivo da se sada i u času naše smrti kod Tvoga božanskog milosrđa za nas zauzme Blažena Djevica Marija, Majka Tvoja, kojoj je mač boli probo dušu u času muke Tvoje. Po Tebi, Isuse Kriste, Spasitelju svijeta, koji s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

———————————————————————

Ovo je sedam obećanja koje je Marija dala svetoj Brigiti, za one koji je svakodnevno časte kroz razmatranje njezinih suza i boli, popraćenima molitvom Zdravomarijo:

1. Podarit ću mir njihovim obiteljima.

2. Dobit će prosvjetljenje o Božjim otajstvima.

3. Tješit ću ih u njihovim bolima i pratit ću ih u njihovu radu.

4. Dat ću im koliko god traže, dokle god to nije u suprotnosti s predivnom voljom mog Božanskog Sina ili s posvećenjem njihovih duša.

5. Branit ću ih u njihovim duhovnim bitkama s paklenim neprijateljem i štitit ću ih u svakom trenutku njihova života.

6. Vidljivo ću im pomoći u trenutku njihove smrti; vidjet će lice svoje Majke.

7. Pribavila sam od svoga Božanskog Sina milost da oni koji šire ovu pobožnost mojim suzama i bolima budu uzeti ravno iz ovog zemaljskog života u vječnu sreću jer će svi njihovi grijesi biti oprošteni, a moj će im Sin biti vječna utjeha i radost.

 

HVALA WEB STRANICI zenavrsna.com