Krunica Presvetom Trojstvu

Zaziv Trojstvu za spasenje

Ponizno Te molimo, o Trojstvo i Jednistvo, kada dođe dan žalosti i posljednjeg ognja te pukne onaj  srebreni konop duše koju si oblikovao neka Ti sigurna potrči u susret.

Prihvati je da, oslobođena
pritiska pakosnika, uzmogne zavrijediti da se uzdigne k Tebi

u slobodu i u slavu djece Božje.
Uz Tvoju pomoć Ti koji si blagoslovljen, Trojedini Bože, u vijeke vjekova. Amen.
Sv. Ante Padovnaski

Prva krunica Presvetom Trojstvu:
(moli se na Gospinoj krunici)

Na križ se moli:

Vjerovanje

Na veliko zrno se moli:

Slava ocu koji me je stvorio
Slava Sinu koji me je otkupio
Slava Duhu Svetom koji me posvetio

Na mala zrnca se moli

Presveto Trojstvo, Trojedini Bože, koga prizivljemo, blagoslovi nas svojom snagom io slobodi od svakoga zla duše i tijela.

Trojstvo – Wikipedija

Na kraju krunice:

Posveta Presvetom Trojstvu:

Presveto Trojstvo, Tebi predajem i posvećujem cijeloga sebe, Tebi, Bože Oče, moje sjećanje i moja djela, Tebi Bože Sine,
moj razum i moje riječi, Tebi Bože Duše Sveti, moju volju i moje misli; Tebi Presveto čovještvo Isusa Krista, moje srce i
moje tijelo, moj jezik i moja osjetila i sva trpljenja. Amen

 

Druga krunica Presvetom Trojstvu

* Vjerovanje

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Ocu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Sinu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

* Slava Ocu (12)

* Tebi, Vječnom Duhu, predajem život svoj i smrt svoju i dušu svoju!

Na kraju se tri puta ponovi:

A tebi, Sotono, naređujem da odstupiš od mene, u ime Isusovo jer ja zauvijek potpuno pripadam
Vječnom Trojedinom Bogu. Amen

PRESVETO TROJSTVO - dokumentarni film

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,
smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Bože jedini u naravi
Bože u tri Osobe,
Bože, Oče, Sine i Duše Sveti,
Bože Sine, ljubezni Otkupitelju,
Bože Duše Sveti, oživljavajući Tješitelju,
Neizmjerni, sveti Bože,
Sveti jaki, sveti neumrli Bože,
Bože, kojega nebesa nad nebesima ne mogu
obuhvatiti,
Bože, u kojemu, iz kojega i po kojemu je sve,
Bože, u kojemu živimo i jesmo,
Bože, koji jesi, koji bijaše i koji ćeš po sve vijeke biti,

Bože, koji otvaraš svoju ruku i obasipaš sve što živi
svojim blagoslovom
Milostivo budi, oprosti nam, Presveto Trojstvo!
Milostivo budi, usliši nas, Presveto Trojstvo!
Od svakog zla
oslobodi nas, Presveto Trojstvo,
Od svakog grijeha
Od oholosti i pretvaranja
Od neumjerenosti i grešne sklonosti za zemaljska
dobra,
Od nevjere i krivovjerja,
Od lijenosti u Tvojoj službi
Od svake nečistoće u mislima riječima i djelima,
Po svojoj neizmjernoj svemogućnosti,
Po bogatstvu svoje dobrote i ljubavi,
Po neizmjernoj veličini tvojega milosrđa i strpljenja,
Na dan sudnji,
Mi griješnici,
Tebe molimo, usliši nas!
Da se Tebi, Presveto Trojstvo, jedinom klanjamo,
Da Tebi vjerno služimo za života svoga,
Da nikad ne obeščastimo Tvoga svetoga imena,
Da svetkujemo tebi posvećene dane s dostojnom
Pobožnošću,
Da iskazujemo svojim roditeljima i poglavarima
Å tovanje i ljubav,
Da ne naškodimo ni jednom čovjeku ni na duši ni na
tijelu,
Da nikog ne varamo niti tuđa dobra ne prisvajamo,
Da sačuvamo svoje srce od svake nedopuštene misli i
želje,
Da ne okaljamo svojega tijela ni jednim griješnim
dijelom,
Da bližnjeg ne osuđujemo i ničim ne naškodimo
njegovu dobru,
Da Tebe, Trojedni Bože, ljubimo nadasve, a bližnjega
kao samoga sebe,
Da nikad ne preziremo obilja Tvoje dobrote, ljubavi i
strpljivosti,
Da se u muci i križu pouzdajemo u Tvoju svetu
providnost,
Da se uvijek posvećujemo živoj, svetoj i Bogu
ugodnoj žrtvi,
Presveto Trojstvo,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam, Gospodine!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Gospodine, smiluj se!
Oče našâ€¦

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si nama, svojim slugama, udijelio milost da u svjetlu prave vjere veličanstvo Vječnog Trojstva spoznamo i tom se veličanstvu Jedinstvu klanjamo, udjeli nam čvrstu vjeru, da i u najtežim nevoljama od staze krjeposti ne odstupimo i da nas ništa od Tvoje ljubavi ne odijeli. Po Isusu Kristu, Sinu Tvojemu, Gospodinu našem. Amen.

Ne mogu živjeti u sebi,ako ne živim u Bogu.
Sv. Augustin