MOLITVA SVETOM KRIŽU

O, sveti Križu, na kojem je raspeta Ljubav srca mojega, premilosrdni moj Gospodin!

Uzdižem pogled Tebi i vapijem: Spasi me! Neka čavli što probodoše ruke i noge moga Spasitelja,

razapnu sve grijehe i zloće što ih učinih protiv Ljubavi i protiv svoga bližnjeg.

Raskajana srca i lica oblivena suzama, razapinjem svoju oholost da uskrsne na poniznost,

svoju škrtost da uskrsne na sebedarje i dobrohotnost; razapinjem bludnost da uskrsne na čistoću srca,

duše i tijela, neumjerenost da uskrsne na suzdržanost; razapinjem zavist i srditost da uskrsnu na ljubav,

lijenost da uskrsne na gorljivost! O, sveti Križu, daj mi po Tebi zaslužiti Vječnost! Amen!