Molitva Majci Božjoj

Molitva Majci Božjoj

Spomeni se i sjeti preblaga Djevice
da si ti moja Majka, a ja da sam tvoj sin;
da si ti moćna, a ja da sam jako siromašan, plašljiv i slab.

 

Molim te preblaga Majko
da me vodiš na svim mojim putovima i u svim mojim djelima.

Ne reci mi, divna Majko, da ti ne možeš pomoći,
budući da ti je tvoj ljubljeni Sin dao svaku moć na nebu i na zemlji.

Ne reci mi da nisi dužna da to učiniš,
jer si Majka svih ljudi, a osobito moja Mama.

Kad ti ne bi mogla, ispričavao bih te govoreći:
istina je da je moja Mama i da me ljubi kao svoga sina,
ali nema sredstava niti mogućnosti da mi pomogne.

Kad ti ne bi bila moja Mama, imao bih strpljivosti i rekao bih:
ima sve mogućnosti da mi pomogne, ali jao,
nije moja majka i stoga me ne ljubi.

No naprotiv ne, o preblaga Djevice,
ti si moja Mama i k tome si jako moćna:
kako bih te mogao ispričati kad mi ne bi pomogla i pružila svoju pomoć?

Vidiš dobro, o Mama, da si primorana poslušati sve moje molbe.

Poradi časti i slave svoga Isusa,
primi me kao svoje dijete,a da ne gledaš na moju bijedu i grijehe.

Oslobodi moju dušu i moje tijelo od svakog zla
i daj mi sve kreposti, nadasve poniznost.

Obdari me svim darovima, svim dobrima i svim milostima
koje se mile Presvetom Trojstvu,
Ocu, Sinu i Duhu Svetomu.

Amen.